List of Ooni of Ife in Nigeria (Past and Present)

List of Ooni of Ife in Nigeria is given in this post. Which contains names of various Ooni of Ife both past and present in the list.

The Ooni of Ife, also referred to as, Ooni of Ile-Ife (Ọọ̀ni of Ilè-Ifẹ̀), is traditional ruler/monarch of the ancient Yoruba city in South Western part of Nigeria 6 Geo-Political zones. The Ife city, is located in Osun State and occupies a land area of around 1791 kilometers square.

Ooni Oranmiyan of Ife

The Ooni dynasty in Nigeria goes back to 100 of years ago. The Ooni Oranmiyan of Ife is said to have lived between 1200 to 1300AD. And also known for creation of new Yoruba kingdoms and towns. His son, known as Eweka became the first Oba of Benin located in present day Edo State. Ajaka, another of his son became the first Alaafin of Oyo. Another of his sone Osile became  Oke-Ona Egba and Ooni Lajamisan, who is also a decendant of Oranmiyan also was well known for the establishment of what is known as the modern day Ife history.

Àwon Ọba To TI Je Ni ILe-Ife:

The Ooni of Ife Throne is one of the prestigious, popular, respected and top Oba/ruler/Monarch/King throne in Yoruba settings of Nigeria.

Below is a listing of Ooni of Ife that have ruled the Ife land from the time of Oduduwa, which is regarded as the four fathers of the Yorubas’s till date.

List of Ooni of Ife:

 1. Odùduwà
 2. Ọsangangan
 3. Ogun
 4. Ọbalufọn Gbogbodirin
 5. Ọbalufọn Alayemọrẹ
 6. Ọranmiyan
 7. Ayetise
 8. Lajamisan
 9. Lajoogun
 10. Lafogido
 11. Odidimọdẹ rogbeesin
 12. Aworokolọkin
 13. Ẹkun
 14. Ajimuda
 15. Gbọọnijio
 16. Ọkanlajọsin
 17. Adegbalu
 18. Ọṣinkọla
 19. Ogboruu
 20. Giẹsi
 21. Luwọọ(Obinrin)
 22. Lumọbi
 23. Agbẹdẹgbẹdẹ
 24. Ọjẹlokunbirin
 25. Lagunja
 26. Larunnka
 27. Ademilu
 28. Ọmọgbogbo
 29. Ajila-Oorun
 30. Adejinlẹ
 31. Olojo
 32. Okiti
 33. Lugbodi
 34. Aribiwoso
 35. Ọṣinlade
 36. Adagba
 37. Ojigidiri
 38. Ọba Akinmọyẹro (1770-1800)
 39. Ọba Gbanlare (1800-1823)
 40. Gbegbaajare (1823-1835)
 41. Ọba wunmọnijẹ (1835-1839)
 42. Ọba Adegunlẹ Adewela (1839-1849)
 43. Ọba Degbinsokun (1849-1878)
 44. Ọba Ọrarigba (1878-1880)
 45. Ọba Derin Ọlọgbẹnla (O Jẹ Akikanju Jagunjagun)
 46. Ọba Adelekan Olubuṣe1 (1894-1910)
 47. Ọba Adekọla (1910-1910)
 48. Ọba Ademiluyi (Ajagun) (1910-1930)
 49. Ọba Adesọji Aderẹmi (1930-1980)
 50. Ọba Okunade sijuwade (1980-2015)
 51. Ọba Ẹnitan Adeyẹye Ogunwusi Ọjaja (2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *